Klávesové zkratky

Globální klávesové zkratky

 • Přejít na nástěnku:
  g, pak d
 • Browse to a Project:
  g, pak p
 • Najít úlohu:
  g, pak i
 • Rychlé hledání v administraci:
  g, pak g
 • Quick Search:
  /
 • Create an Issue:
  c
 • Open shortcut help:
  ?
 • Odeslání formuláře:
  Alt + o

Navigační problémy

 • View selected Issue:
  o nebo Enter
 • Další úloha:
  j
 • Previous Issue:
  k
 • Search for issues:
  u
 • Hide/Show Left Section:
  [
 • Další aktivity:
  n
 • Previous Activity:
  p
 • Focus search field:
  f
 • Assign To Me:
  i

Akce problému

 • Edit Issue:
  e
 • Assign Issue:
  a
 • Assign To Me:
  i
 • Comment on Issue:
  m
 • Edit Issue Labels:
  l
 • Operations Dialog:
  .
 • Jump to fields for editing:
  ,